INSPECTOR DESTEK HİZMETLERİ

NEDEN DANIŞMANLIK

          İş Yasası ve uygulamaları ile İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi ve Belge Sistematiğinin Oluşturulması işletmeler için kaçınılmaz bir gerçek olmuştur.Bu anlamda işletmelerdeki  personel sicil yönetimini iyileştirmek, işletmelerin acil ihtiyaç duydukları iş mevzuatı bilgilerini ve uygulamalarını bir bütün halinde sunmak, işletmede ve bilgide standardı yakalamak ve etkinliği arttırmak gerekliliktir.

          İşverenler, devlet ve hükümet politikalarını, işçi sendikalarının istemlerini, resmi mevzuatın yaptırımlarını  ve günümüzün popüler deyimi ile globalizm gibi yeni çağın tüm gerekliliklerini yoğun bir şekilde üzerinde hissederlerken, iş hukuku konularında  hizmet verecek kurumsal bir yapının bulunmaması sebebiyle farklı alan bilgilerine sahip uzmanlar ile  iş görmekte ve zor durumda kalmaktadır. Böylesi bir ortamda ise ; cezalar, yanlış uygulamalar ve gereksiz maddi kayıpların yanı sıra kaybolan zaman ve verimsizlik işletmelerden çok şeyler götürmektedir.

          İşte tam burada , işletmelerin ihtiyacı olan  enerjiyi, bilgi ve belge sistematiği şekilde verme mantığı önem kazanmaktadır. İşletmeler için; şirket kârlılığını, kaliteyi ve büyümeyi hedeflerken  emek faktörüne ve onun adına düzenlenmiş tüm kural, kurum ve kanunlara karşı aradıklarını bulmaları  DANIŞMANLIK hizmetleri ile mümkün olmaktadır.

          İş yasası ve uygulamalarının  çok iyi bilinmemesi ile birlikte, sistem bilgisi ve uygulamasından yoksun dosyalama sistemi ile çalışma, işletmelerin insan kaynakları yapılanmasında sorunlar meydana getirmektedir. Bu nedenledir ki, DANIŞMANLIK hizmetlerinin öncelikli amacı; işletmeleri çalışma yaşamında  ulusal standarda ve ortalama bilgiye kavuşturmaktır.

          İşletmeler , bu bilgi kaynağından desteklenerek hareket etmedikleri sürece,

          1-) Gereksiz maddi harcamalarla karşı karşıya kalabileceklerdir.

          2-) Yeni imkanlardan istifade edemeyeceklerdir.

          3-) İleride olabileceklere karşı önlem almaları zorlaşacaktır.

          4-) İspat yükünün kendilerinde olması  ve iş hukuku’nun işçi lehine yorum ilkesinedeniyle gereksiz  ödemeler yapmak zorunda kalabileceklerdir. 

          5-) Prestij kaybı kaçınılmaz olacaktır.

          Sonuç olarak ; İşçi-İşveren-Devlet ilişkilerinde sağlıklı bir yapı kurmak ve işletmelerini sorunsuz kılmak isteyenler, ilgisizliği ve görevsizlik tartışmalarını bir tarafa bırakmalı, sorumluluklarını bölüşmeli ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ile  tanışmalıdırlar.

 

 

 
 

echo ' '; ?>