INSPECTOR DESTEK HİZMETLERİ

NEDEN EĞİTİM

          İşletmelerin gerek denetim noktasında,gerekse kalite anlayışının sürdürülmesi noktasında kendilerini kontrolü zordur. Bu sebeple işletmelerin üçüncü bir gözle ele alınarak çalışma normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ancak danışmanlık sayesinde gerçekleşebilir. Şüphesiz ki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin maliyeti, sorun yaşamaktan ve gereksiz ödeme yapmaktan daha ucuz ve daha kolaydır.

          Ayrıca bilindiği üzere, günümüzde tüm işletmeler yoğun rekabet ve kriz ortamında kendilerini yenileme süreçlerine girmişlerdir. Bu yenileme özellikle kendi içlerindeki hantal yapıdan kurtularak daha işlevsel hale gelme çabaları ile öne çıkmaktadır. Bu anlamda yeniden yapılanma sürecinde , eğitim ve danışmanlık hizmetleri  bir gereklilik haline gelmiştir.

          Genel olarak planlanmış eğitim programlarımız dışında aşağıda tanımı yapılmış konularda firmalara, sivil toplum kuruluşlarına yada odalara talepleri halinde  özel programlar düzenlenebilmektedir.

          Özel programlar, firmaların kendi seminer yada eğitim salonlarında yapılabileceği gibi, istek halinde salon tarafımızdan da temin edilebilecektir. ( Bu durumda salon ücreti ve yemek fiyatlara ekstra dahil edilir.) 

          Eğitimlerin Amacı:

          İşletmelerdeki personel sicil yönetimini iyileştirmek, acil olarak ihtiyaç duyulan iş mevzuatına ilişkin tüm bilgi ve uygulamaları bir bütün halinde ve etkin şekilde sunmaktır. 

          Eğitimlerin Misyonu:

          İşletmelere, iş yasası uygulamaları ve insan kaynakları yönetiminde bilgi ve belge sistematiği sunarak sorunsuz ve sürekli gelişimlerini sağlamaktır. 

          Eğitimlerin Vizyonu:

          Çalışma hayatında İşçi-İşveren-Devlet ilişkilerinin daha sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesini sağlamaktır.

          Eğitimlerin Hedefi ;

          Eğitimlerde hedeflenen, çalışma hayatında bu alanda yerini almış kişilerin UYGULAMALI BİLGİ ile buluşturulması ve işyerinde sorun yaşamamalarını sağlamaktır. 

          Eğitimleri Farklı Kılan Özellik:

          Eğitim programlarımızı diğerlerinden ayıran en temel özellik, eğitime katılanların sürekli bilgi kaynağına ulaşmalarını sağlayacak olmasıdır.Eğitime katılanlar istedikleri takdirde bilgi kaynaklarından farklı hizmetler alabilme şansına sahiptirler.


 

echo ' '; ?>